Uitvaarten André Lenchant wil het leven een waardig afscheid geven.

Mogelijkheden

Wat kan bij een begrafenis of een crematie?
Hoe gaat het in zijn werk als u uw lichaam aan de wetenschap wil schenken?
Is het mogelijk een lichaam naar het buitenland te vervoeren?
Wij zetten voor u alles op een rijtje. Zo kan u een keuze maken die beantwoordt aan uw wensen.

Gewoon graf

De overledene kan worden begraven op het kerkhof van zijn gemeente. De gemeente stelt kosteloos een stuk grond ter beschikking voor een periode van tien jaar.

De overledene kan ook worden begraven op een kerkhof
van een andere gemeente, tegen betaling
van een retributie aan die gemeente.

Familiegraf (grafconcessie)

Voor één of meerdere personen is een familiegraf (grafconcessie) mogelijk tegen betaling. Iedere gemeente heeft hiervoor haar eigen reglement en tarieven.

Een concessie is geen aankoop, de gemeente stelt een stuk grond ter beschikking voor een bepaalde duur, meestal tussen twintig en dertig jaar. Na afloop kan een concessie eventueel verlengd worden.

Bij een crematie van een overledene zijn er verschillende mogelijkheden voor de bestemming van de as.

Strooiweide

De as kan worden uitgestrooid op het kerkhof van de eigen gemeente.

Indien de as wordt uitgestrooid op het kerkhof van een andere gemeente, kan dat tegen betaling van een retributie aan die gemeente.

As op zee

De as wordt in een oplosbare urn te water gelaten.

Hieraan zijn bijkomende kosten verbonden, waaronder de taks van de kustgemeente en de huurprijs van een schip.

Thuis of elders verstrooien

De as kan worden verstrooid in de tuin van de overledene of op een andere geliefkoosde plek, met uitzondering van openbare plaatsen en steeds met toestemming van de eigenaar.

Columbarium

De as van de overledene kan worden bijgezet in een nis van het columbarium op het kerkhof van zijn gemeente.

De gemeente stelt kosteloos een nis ter beschikking voor een periode van tien jaar.

De as kan ook worden bijgezet in het columbarium van een andere gemeente, tegen betaling van een retributie aan die gemeente.

Columbariumconcessie

Voor één of meerdere personen is een columbariumconcessie mogelijk tegen betaling.

Iedere gemeente heeft hiervoor haar eigen reglement en tarieven.

Een concessie is geen aankoop, de gemeente stelt een nis ter beschikking voor een bepaalde duur, meestal tussen twintig en dertig jaar.

Na afloop kan een concessie eventueel verlengd worden.

Urnenveld

De as van de overledene kan worden begraven in een urnenveld op het kerkhof van zijn gemeente. De gemeente stelt kosteloos een stuk grond ter beschikking voor een periode van tien jaar.

De as kan ook worden begraven op een kerkhof van een andere gemeente, tegen betaling van een retributie aan die gemeente.

Urnenveldconcessie

Voor één of meerdere personen is een urnenveldconcessie mogelijk tegen betaling.

Iedere gemeente heeft hiervoor haar eigen reglement en tarieven.

Een concessie is geen aankoop, de gemeente stelt een stuk grond ter beschikking voor een bepaalde duur, meestal tussen twintig en dertig jaar.

Na afloop kan een concessie eventueel verlengd worden.

Gewoon urnengraf

De as van de overledene kan worden begraven in een gewoon graf op het kerkhof van zijn gemeente. De gemeente stelt kosteloos een stuk grond ter beschikking voor een periode van tien jaar.

De as van de overledene kan ook worden begraven op een kerkhof van een andere gemeente, tegen betaling van een retributie aan die gemeente.

Urnengrafconcessie

Voor één of meerdere personen is een urnengrafconcessie mogelijk, tegen betaling.

Iedere gemeente heeft hiervoor haar eigen reglement en tarieven.

Een concessie is geen aankoop, de gemeente stelt een stuk grond ter beschikking voor een bepaalde duur, meestal tussen twintig en dertig jaar.

Na afloop kan een concessie eventueel verlengd worden.

Thuis begraven

De as kan worden begraven in de tuin van de overledene of op een andere geliefkoosde plek, met uitzondering van openbare plaatsen en steeds met toestemming van de eigenaar..

Thuis bewaren

De as van de overledene kan thuis worden bewaard of op een andere geliefkoosde plek, met uitzondering van openbare plaatsen en steeds met toestemming van de eigenaar..

Bij repatriëring van een lichaam naar het buitenland of vanuit het buitenland, vervullen wij alle administratieve formaliteiten.

Het vervoer gebeurt per vliegtuig of met een lijkwagen.

De as van de overledene kan anoniem worden begraven in een urnenbos.
Dit kan voorlopig maar op enkele begraafplaatsen, waaronder het Schoonselhof te Antwerpen.

In de toekomst zullen meerdere gemeenten deze mogelijkheid aanbieden.

U kan uw lichaam schenken aan de wetenschap.

Tijdens uw leven dient u daarvoor een overeenkomst af te sluiten met een universiteit.

Aanvraagformulieren kan u bij ons bekomen.