Uitvaarten André Lenchant wil het leven een waardig afscheid geven.

Uitvaartzorg

Bij een uitvaart komt heel wat kijken.
We maken tijd om samen met u rustig te overleggen. Dat kan bij u thuis of in de discrete omgeving van ons kantoor.
We bekijken met u de mogelijkheden bij het organiseren van een uitvaart. Stap voor stap nemen we de praktische zaken met u door.

Voor de uitvaart

Samen met u leggen we datum, tijdstip en plaats van de uitvaart vast. U kan kiezen voor een kerk, één van onze eigen aula’s of een aula in het crematorium. Of wil u met uw familie een bijzondere locatie?

We staan stil bij de uitvaartplechtigheid die u wil.
Wenst u een godsdienstige, burgerlijke of vrijzinnige uitvaart?

Gaat het om een publieke uitvaart of een uitvaart in beperkte kring?

We helpen u bij het opstellen van de rouwbrief en het herdenkingskaartje.

Indien u dit wenst, zorgen wij voor teksten en muziek.
Ook bespreken we met u de locatie en de aard van de koffietafel.

Wil u graag een overlijdensbericht in één of meerdere kranten,
dan zorgen wij daarvoor.

Alle formaliteiten vervullen wij voor u. Concreet gaat het om contacten met dokters, ziekenhuizen, rusthuizen, zorginstellingen, gemeentebesturen, parochies, crematoria, begraafplaatsen, parketten, consulaten of ambassades.

De uitvaart zelf

Op de dag van de uitvaart begeleiden wij u van begin tot einde.

Bij uw aankomst aan de kerk, één van onze eigen aula’s of het crematorium wachten wij u op en begeleiden u tijdens de ganse duur van de plechtigheid.

Wij zorgen voor een vlekkeloos verloop van de uitvaart en staan steeds voor u klaar.

Na de uitvaart

Ook de dagen, weken of maanden na de uitvaart kan u nog altijd bij ons terecht voor info en advies.